แจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด

ดูแล้ว: 1,680 กฟผ. จัดแจกอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่ให้แก่ประชาชนและโรงพยาบาล ทั่วประเทศ พร้อมจัดหาหน้ากาก KN95 ให้บุคลากรทางการแพทย์ นายบุญญนิตย์... อ่านต่อ