เอ็กซิมแบงก์

ดูแล้ว: 958 EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย กระตุ้นอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวและปรับตัวสู่โลกยุค Next Normal นายรักษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,315 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Vietnam in Focus... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,522 จับตาบทบาทของ สุเทพ เทือกสุบรรณ หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกฟ้องคดีฮั้วประมูลโครงการสร้างโรงพักทดเเทน และโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก (แฟลตตำรวจ)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,124 EXIM BANK ฉลองความสำเร็จออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด ตอกย้ำบทบาทสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ (กลาง)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,085 EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวจิตราวดี ศรีวิจิตร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร มีผลตั้งแต่วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 940 EXIM BANK ร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 3... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 856 EXIM BANK ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 นาย รักษ์ วรกิจโภคาทร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,144 EXIM BANK ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “สินเชื่อเอ็กซิมสร้างธุรกิจเพื่อบุคคลธรรมดา” เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งที่เป็นผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออก หรือผู้ดำเนินธุรกิจในประเทศที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 937 EXIM BANK หารือธนาคารพัฒนาเอเชียพัฒนาโครงการ Green Financing เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน นายเบญจรงค์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 855 EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 2 นายรักษ์ วรกิจโภคาทร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,064 ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,032 EXIM BANK ส่งมอบนมกล่องพร้อมดื่ม น้ำดื่มและชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นายรักษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 847 EXIM BANK จัดโครงการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยองค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน นายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่... อ่านต่อ