เสนอขาย

ดูแล้ว: 818 ก.ล.ต. ยกระดับการกำกับดูแลการเสนอขาย real estate-backed ICO เพื่อเพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน โดยให้เทียบเคียงได้กับกรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว