เพิ่มศักยภาพ CSR

ดูแล้ว: 962 “นิคมฯบางชัน เสริมกำลังการผลิตให้โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน รองรับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence พร้อมดึงผู้ประกอบการในนิคมฯร่วมโครงการเพิ่ม... อ่านต่อ