เป็นกลางทางคาร์บอน

ดูแล้ว: 856 กรุงศรีประกาศตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2573 สนองเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยบนเวที COP26  • ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี... อ่านต่อ