เงินเฟ้อ

ดูแล้ว: 848 KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ออกรายงาน “ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ” ประเมินความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังกลายเป็นความเสี่ยงใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและไทย โดยเหตุการณ์นี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากและผลลัพธ์ของสงครามในครั้งนี้มีความเป็นไปได้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,069 ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น หอการค้าไทยจีน ล่าสุด ไตรมาส  2/2565 ภาวะเงินเฟ้อ และเหตุการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน... อ่านต่อ