เกษตรกรไทย

ดูแล้ว: 2,317 ธ.ก.ส. ติดตามมาตรการพักชำระหนี้และเยี่ยมชมนิทรรศการลูกค้าธ.ก.ส. หนุนเกษตรมูลค่าสูงและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,894 ธ.ก.ส. เติมทุนกว่า 2,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 66/67... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,511 ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรหัวขบวนและผู้ประกอบการ SME ยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน A-Product Premium พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในทุกมิติทั้งเงินทุนการแปรรูปการดีไซน์และการบริหารจัดการการตลาดเพื่อสร้างธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างมั่นคงมีมาตรฐานสามารถจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,458 ttb analytics เตือนแรงงานภาคเกษตรหายไปกว่า 4 ล้านคนในรอบ 10 ปีบนแรงกดดันอายุเฉลี่ยเกษตรกรที่ใกล้วัยเกษียณแนะเร่งยกระดับภาคเกษตรเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,626 ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS   แนะภาคเกษตรไทย ใช้ระบบการบริหารจัดการน้ำแบบอัฉริยะ เพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,521 ธ.ก.ส. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการพยุงราคาข้าวปีการผลิต 2566/67 ตามมติครม. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินรวมกว่า 34,000 ล้านบาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,351 ธ.ก.ส. เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบในโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,470 มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในไตรมาส 2 อยู่ที่ 13,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (470,427 มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในไตรมาส... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,294 “พิมพ์ภัทรา” ห่วงใยสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย สั่ง สอน. ดูแลชาวไร่อ้อย ผู้บริโภค และผู้ส่งออกไม่ให้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,322 ธ.ก.ส. ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยในจังหวัดสระบุรี ธ.ก.ส. ติดตามความคืบหน้ามาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ให้กับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้  ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,054 ธ.ก.ส. เปิดระบบการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์มาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อยผ่าน แอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” เผยวันแรกมียอดผู้แจ้งความประสงค์แล้วกว่า 9,000... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,112 ธ.ก.ส. ร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตร และสยามคูโบต้า ขับเคลื่อนเกษตรวิถีใหม่ ธ.ก.ส. จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร และสยามคูโบต้า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,034 รมช.เกษตรยืนยันไม่หยุดรับซื้อน้ำนมดิบ ตลาดยังมีดีมานด์สูงพร้อมทบทวนแนวทางส่งเสริม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือข้อเท็จจริงปัญหาการขาดแคลนน้ำนมดิบในประเทศ กรณีที่มีการนำเสนอข่าวในขณะนี้ว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,385 โฆษกรัฐบาลเผย ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปี 2565 อยู่ในระดับดีทุกภาค สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ซึ่งจะได้นำผลการศึกษามาพัฒนาการทำงานเพื่อเกษตรกร นายอนุชา... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว