ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง

ดูแล้ว: 1,162 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย... อ่านต่อ