อีอีซี

ดูแล้ว: 1,234 ไม่ใช่ครั้งแรกที่สำนักงานอีอีซี จัดประชุมชี้แจงส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนงบประมาณบูรณาการ ในเขตพื้นที่อีอีซี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพราะที่ผ่านมา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,693 บีโอไอ ดึงนักลงทุนรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ 16 ราย ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรี เรียกเชื่อมั่นนักลงทุน เร่งเครื่องอีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 726 อีอีซี ร่วมมือ ญี่ปุ่นพร้อมจับมือ ม.บูรพา ตั้งศูนย์การเรียนรู้ EECAutomation Parkฯ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 879 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,485 รมว.อุตสาหกรรม ติดตามงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ เดินหน้า Roadmap   ยานยนต์ไฟฟ้า เป้าหมายในปี 2030... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 211 รัฐบาลยืนยันโครงการอีอีซี ไม่สะดุด ปรับครม. ไม่กระทบ เดินหน้าตามแผน รอลงนามเอกชนสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบังระยะ 3... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,585 สกพอ. เตรียมเสนอ ศบค.พิจารณาผ่อนผันการเดินทางระหว่างประเทศแบบ Business Bubble ใน พื้นที่อีอีซี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,254 บอร์ดEEC เห็นชอบ แนวทางผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ อีอีซี  พร้อมเร่งพัฒนาการเกษตร ยกระดับ... อ่านต่อ