อบก.

ดูแล้ว: 1,408 บีไอจีรับใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ในผลิตภัณฑ์ก๊าซไฮโดรเจนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 946 สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตและพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต หรือ FTI :... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,046 “ธนาคารกรุงไทย” มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน จับมือ“อบก.” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,045 อบก. รับรองบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน บีทีเอส กรุ๊ปฯ... อ่านต่อ