อนุชา บูรพชัยศรี

ดูแล้ว: 1,244 ครม. อนุมัติงบประมาณสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 10,464 ล้านบาท ช่วยเหลือลดภาระค่าไฟประชาชน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,265 เห็นชอบเสนอ กกต. ขออนุมัติวงเงิน 11,112 ล้านบาท ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน (25... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,599 ครม. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 21 มี.ค.66 นายอนุชา บูรพชัยศรี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,429 ครม.เห็นชอบโครงการโคล้านครอบครัว วงเงิน 5,000  ล้านบาท   เพื่อส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,228 ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,251 ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก อบต. โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,231 ประยุทธ์ ห่วง “ตะวัน-แบม” ขอให้ปลอดภัย ฝากผู้ปกครองดูแลลูกหลาน อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง วันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,246 ครม.เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566 จำนวน 5 รายการ รวมเนื้อไก่ ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,158 ครม.เห็นชอบ วงเงินงบประมาณรายจ่าย 3.35  ล้านล้านบาท วันที่ 10 ม.ค.66... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,355 โฆษกรัฐบาลเผย นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดนใจประชาชน ชี้ผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุ โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,252 ครม. อนุมัติ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่  3 วงเงินลงทุน 36,829.499... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,234 ครม. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 33 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29... อ่านต่อ