องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ดูแล้ว: 590 แบงก์ออมสิน ถูกยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ปีงบประมาณ 2562 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นายโชคชัย คุณาวัฒน์... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว