หุ้นกู้

ดูแล้ว: 1,388 “ซีพี ออลล์” ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  เซเว่น เดลิเวอรี่ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,308 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“BAM”) ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,286 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ชุด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 988 ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ผ่าน DIF Web Portalเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอขายตราสารหนี้ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,048 SCBX เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป อายุ 4 ปีเคาะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,051 ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ หรือ EDL-Gen ชูศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ รับเมกะเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม ‘บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,004 บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW เตรียมเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ 2 ชุด อายุ 2 ปี กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25 – 5.35% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,099 “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 3.20 – 4.00% ระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 ม.ค. 66 “ซีพีเอฟ... อ่านต่อ