หนี้เรื้อรัง

ดูแล้ว: 1,086 เแบงก์ชาติร่งแก้หนี้เรื้อรัง 5 แสนบัญชี แนะเข้ามาตรการปิดหนี้ได้ภายใน 5 ปี แต่ลูกหนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อลดเงินต้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,096 วิทัย มั่นใจ ธนาคารออมสินปรับปรุงโครบสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เรื้อรัง หรือหนี้ที่จ่ายแต่ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว มีน้อยมาก นายวิทัย... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว