สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ดูแล้ว: 628 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว