สศอ.

ดูแล้ว: 1,577 สศอ. เร่งขับเคลื่อน BCG Economy Model นำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,461 สุริยะ ชู แนวทาง พลิกวิกฤตอุตสาหกรรม  ฟื้นเศรษฐกิจไทย พร้อมเร่ง พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรับโลกยุคใหม่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,442 โควิด-19 ทำให้โลกเปลี่ยนแลง พฤติกรรมการผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป ฉะนั้น…เพื่อความอยู่รอด “ผู้ประกอบการ” จึงต้องเร่งปรับตัว ซึ่งต้องคำนึงถึง... อ่านต่อ