สมาคมประกันชีวิตไทย

ดูแล้ว: 991 ธุรกิจประกันชีวิตให้ความคุ้มครองลูกค้า กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,028 สมาคมประกันชีวิตไทยแนะตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิต  สร้างความมั่นใจในการเดินทางช่วงสงกรานต์ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนต่างวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 674 สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต (IFRS 17 : สัญญาประกันภัย)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 730 สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life) สมาคมประกันชีวิตไทย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 660 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงจิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าเสียชีวิต สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 532 สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียกร้องสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,479 สมาคมประกันชีวิตไทยคาดธุรกิจประกันชีวิต64 เบี้ยรับรวมอยู่ระหว่าง 590,000 – 610,000 ล้านบาท โตร้อยละ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 630 สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 575 สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสวัสดีปีใหม่นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และ นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 886 สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ.สมุทรสาคร นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 100,000... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,231 สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัว“โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,049 สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัว“กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)” นายสาระ ล่ำซำ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 922 สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020” นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 729 สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมพิธีเปิดประชุมทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมกฎหมายอนุบัญญัติ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 930 สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานไปสู่ภาคธุรกิจอื่น มล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานไปสู่ภาคธุรกิจอื่น... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว