สพพ.

ดูแล้ว: 1,661 สพพ. ร่วมหารือ AIIB เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,214 สพพ. ร่วมแสดงความยินดี กรมสรรพสามิต นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,277 สพพ. ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,007 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 986 สพพ. ร่วมแสดงความยินดี “จุลพันธ์” รมช.คลัง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 986 สพพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ISO/IEC นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,026 กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของ สพพ. นายพีรเมศร์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 887 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 963 สพพ. ประชุมหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กัมพูชา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายกีรติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 862 สพพ. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,203 “ไทยร่วมมือกัมพูชายกระดับถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ สนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน” นายพีรเมศร์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 953 สพพ. เดินทางร่วมประชุมเพื่อปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว และติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาวระยะที่ 2... อ่านต่อ