สถานีอัดประจุไฟฟ้า

ดูแล้ว: 1,641 MEA แจ้งอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 2.6369 บาทต่อหน่วย ตามนโยบาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,630 กฟผ. เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” เตรียมให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,591 ก.พลังงาน หวัง เก็บข้อมูล ประสิทธิภาพรถและการประหยัดพลังงาน  แกร็บ ทดลองใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รับ-ส่งอาหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,347 สนพ. มอบโล่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า... อ่านต่อ