Fri. Nov 27th, 2020

สถานีอัดประจุไฟฟ้า

ดูแล้ว: 1,581 ก.พลังงาน หวัง เก็บข้อมูล ประสิทธิภาพรถและการประหยัดพลังงาน  แกร็บ ทดลองใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รับ-ส่งอาหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,345 สนพ. มอบโล่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า... อ่านต่อ