ศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน

ดูแล้ว: 1,331 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าว เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว