วิริยะประกันภัย

ดูแล้ว: 555 “ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 499 วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ไปรษณีย์ไทย ครบรอบ 137 ปี นายนิยม จินดาปทีป รองกรรมการผู้จัดการใหญ่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 592 วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 607 วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 697 วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 394 วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 275 วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 205 วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจผู้ประสบภัยจากอิทธิพลพายุซินลากู นางปิยพัชณ์ วงศอนันสุนทรี ประธานชมรมตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาอุดรธานี บริษัท วิริยะประกันภัย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 174 สำนักงาน คปภ.และ วิริยะประกันภัยร่วมมอบความคุ้มครอง รถรางล้อยางนำเที่ยวแก่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 169 วิริยะประกันภัย มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม Like&Shareภาพยนตร์โฆษณา “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 145 วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุน บขส. จัดซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 334 วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 366 นางเนตน์ภิต สุวรรณพุ่ม หัวหน้างานอบรมทดสอบ... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว