Sun. Nov 1st, 2020

วิกฤติเหล็กไทย

ดูแล้ว: 191 และด้วยเหตุปัจจัย สต็อกเหล็กจีนที่มีถึง 100 ล้านตัน จำต้องเร่งระบาย เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจีน ที่ได้กล่าวไว้ที่ตอนที่แล้ว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 142 ในตอนที่แล้ว ได้นำสาเหตุ ตัวเลข สต็อกสินค้าเหล็กที่ค้างในระบบเศรษฐกิจของจีนจำนวน 100 ล้านตัน มานำเสนอให้เห็นถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลจีนต้องเร่งระบาย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 145 ในตอนที่แล้ว ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า สถานการณ์การค้าและการบริโภคภายในประเทศจีนหดตัวอย่างรุนแรง…จะรุนแรงแค่ไหน?! มาดูกัน จากข้อมูล World Steel... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 268 ตอนที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ว่า อุตสาหกรรมเหล็กไทย กำลังประสบปัญหาหนัก จากการทุ่มตลาดของเหล็กจีนที่กำลังทะลักเข้าไทย ในเร็วๆนี้ ขอบอกว่า เขามาแน่!!!... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 260 “อุตสาหกรรมเหล็กยังคงเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการแข่งขันกับสินค้านำเข้า ราคาทุ่มตลาดจากต่างประเทศ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จากผลพวงของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก... อ่านต่อ