รื้อถอนแท่นเอราวัณ

ดูแล้ว: 1,646 อาจมองว่า ผู้ตอบ อาจตอบไม่ตรงประเด็น แต่…ลึกๆในคำตอบกลับกลายเป็นประเด็น … แหล่งเอราวัณ แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว