รางวัลวิศวกรรมดีเด่นของอาเซียน

ดูแล้ว: 1,319 “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ชู! “ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ