มูลนิธิ EDF

ดูแล้ว: 409 มูลนิธิ EDF เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 396 เพิ่มทักษะนักเรียนระดับแกนนำและเยาวชนในชุมชน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวอลิสา ทองนุช (ที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 365 มุ่งหวังนักเรียนได้รับสารอาหารเพียงพอ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 404 มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ชวนผู้ที่มีความห่วงใยอนาคตของชาติ ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ยากจน โดยในปีการศึกษาปี 2564... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 417 มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสำเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพร่วมกับเด็กชายกฤต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 398 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้เพื่อให้มีอนาคตที่สดใส ร้าน Nui Coffee & Homemade Bakery... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 424 เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มประเสริฐ (กลาง)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 423 บริษัทแกร็บไทยโก (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวปรียาภรรณ์ ชูจันทร์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 424 มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมในหัวข้อ “ผ่อนพัก ตระหนักรู้ ปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 475 มูลนิธิ EDF นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทเดอเบล จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 778 มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสำเริง รัตนคช (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 465 มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรมโครงการ “Bank on a Bright Future” ปีที่ 2 โดยการสนับสนุนของธนาคารเอชเอสบีซี... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว