มอบทุนการศึกษา

ดูแล้ว: 1,033 นิคมฯบางชัน ผู้ประกอบการ ผนึกกำลังส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก/เยาวชนรอบนิคมฯ ในวัดเด็กปี”66 นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน,... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 997 ว่ากันว่าเด็ก ๆ ที่เกิดมาใหม่ทุกคนเปรียบเสมือนผ้าขาวและจะมีสีต่าง ๆ แต่งแต้มเติมเข้าไปเมื่อเติบโตขึ้น และสำหรับผู้ใหญ่แบบพวกเราแล้วต่างเคยผ่านช่วงวัยเด็กที่อาจจะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าเด็กที่ยากไร้หลาย ๆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 834 มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 50 มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 915 ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารเทศ (IST)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 925 มูลนิธิ EDF จับมือคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบทุนนักเรียน นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 884 มูลนิธิกรุงศรีมอบทุนการศึกษา นายการุณ กิตติสถาพร (กลาง) ประธานมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีจำนวน ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 562 มูลนิธิกรุงศรีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน มุ่งเสริมสร้างสังคมยั่งยืน นายการุณ กิตติสถาพร (กลาง) ประธานมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,608 กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัว โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำโฉมใหม่พัฒนา “คลองสวยน้ำใส  ชวน 1 ชุมชนใช้ถังดักไขมัน”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 455 กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้กับบุตรของเกษตรกร เป็นปีที่ 4 หวังสร้างโอกาสให้กับบุตรของเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 431 ในโครงการ SYS Education Fund นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ 4 จากขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 745 วิริยะประกันภัย รับโล่เกียรติคุณ สนับสนุนทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์... อ่านต่อ