มอบทุนการศึกษา

ดูแล้ว: 1,289 นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสวนลุมพินี เป็นประธานใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,144 มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดี โดยการดำเนินงานผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51 โดยปีนี้มูลนิธิฯ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 956 ไอซีบีซี (ไทย) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,125 นิคมฯบางชัน ผู้ประกอบการ ผนึกกำลังส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก/เยาวชนรอบนิคมฯ ในวัดเด็กปี”66 นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน,... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,006 ว่ากันว่าเด็ก ๆ ที่เกิดมาใหม่ทุกคนเปรียบเสมือนผ้าขาวและจะมีสีต่าง ๆ แต่งแต้มเติมเข้าไปเมื่อเติบโตขึ้น และสำหรับผู้ใหญ่แบบพวกเราแล้วต่างเคยผ่านช่วงวัยเด็กที่อาจจะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าเด็กที่ยากไร้หลาย ๆ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 846 มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 50 มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 928 ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารเทศ (IST)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 956 มูลนิธิ EDF จับมือคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบทุนนักเรียน นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 905 มูลนิธิกรุงศรีมอบทุนการศึกษา นายการุณ กิตติสถาพร (กลาง) ประธานมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีจำนวน ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 566 มูลนิธิกรุงศรีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน มุ่งเสริมสร้างสังคมยั่งยืน นายการุณ กิตติสถาพร (กลาง) ประธานมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,612 กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัว โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำโฉมใหม่พัฒนา “คลองสวยน้ำใส  ชวน 1 ชุมชนใช้ถังดักไขมัน”... อ่านต่อ