ภาษียาสูบ

ดูแล้ว: 1,814 กรมสรรพสามิต แจง 3 ประเด็น ตอบปมตัวแทนชาวไร่ยาสูบ ขอให้ภาครัฐ “เร่งจ่ายเงินชดเชย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,583 อธิบดีกรมสรรพสามิต นำทีมตรวจเยี่ยมโรงผลิตยาเส้น “ตรานกแก้ว” ถึงเมืองเพชรบูรณ์ เผย! พร้อมช่วยเหลือเกษตกรเพาะปลูกยาสูบ หันเปลี่ยนปลูกพืชทดแทน... อ่านต่อ