ภาษีขายหุ้น

ดูแล้ว: 2,039 เลื่อนภาษีขายหุ้น! เหตุสภาตลาดทุนไทย ส่งหนังสือคัดค้านพร้อมข้อเสนอแนะเพียบ เลขาฯครม.ส่งเรื่องคืนคลัง “อาคม”​ ​เตรียมตั้งทีมวิเคราะห์ พร้อมนำข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณา  ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,260 อดีต รมช.แรงงาน นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ชี้ เก็บภาษีขายหุ้น ได้ไม่คุ้มเสีย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,461 การจัดเก็บ “ภาษี” นอกจากเป็นรายได้ของภาครัฐที่จะจัดส่งเข้าเป็นเงินแผ่นดินที่จะใช้เป็นรายจ่ายด้านต่างๆของประเทศภาษียังเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ภาครัฐจะใช้ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่ผ่านมาการขาดดุลงบประมาณที่ต่อเนื่องมาหลายปี มีการพูดถึงการเพิ่มรายได้ของภาครัฐในหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถนำไปชำระหนี้สาธารณะของภาครัฐที่คงค้าง หรือนำไปจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นๆได้เพิ่มเติม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,257 กระทรวงการคลังชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,420 ครม.ไฟเขียวกระทรวงการคลัง เก็บภาษีจากการขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax :... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว