ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ดูแล้ว: 1,527 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนม.ค. 2566 อยู่ที่ 161.49... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,144 สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 11 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,308 สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 7 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.ค.) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,248 สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 5 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว