ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ดูแล้ว: 945 “ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนก.ค. 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย” นางปานทิพย์ ศรีพิมล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,131 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้เกินครึ่งของกรอบ นางปานทิพย์ ศรีพิมล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,012 “ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย” นางปานทิพย์ ศรีพิมล... อ่านต่อ