พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดูแล้ว: 1,236 ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานสัมมนา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 965 “ธนาคารพาณิชย์-สถาบันการเงินของรัฐ” เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวลูกค้า พร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทุกช่องทาง เริ่ม 1... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,302 สมาคมประกันวินาศภัยไทยเตรียมพร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ 1มิ.ย. 64 นายอานนท์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 850 คปภ.จ้าง “เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่” จัดติวเข้มบุคลากร “รับมือ” พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล... อ่านต่อ