ผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม

ดูแล้ว: 1,442 กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ เบิกจ่ายตรงค่ายาและค่าบริการ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว