ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดูแล้ว: 1,888 บทสรุปมติศาลรัฐธรรมนูญ ตีตก คำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องที่ 2,699 บทสรุปมติศาลรัฐธรรมนูญ ตีตก... อ่านต่อ