ปิดทองหลังพระฯ

ดูแล้ว: 1,302 สถาบันปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,309 มิติใหม่ “ปิดทองหลังพระฯ” ยกระดับการทำงานอีกขั้น บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคชนบท นายกฤษฎา... อ่านต่อ