ปริมาณน้ำ

ดูแล้ว: 1,450 สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ คาดการณ์:... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,348 สภาพอากาศวันนี้ : ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,171 สภาพอากาศวันนี้ :ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง คาดการณ์: ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,270 สภาพอากาศวันนี้ : ภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง  คาดการณ์:... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,191 สภาพอากาศวันนี้ :ร่องมรสุมพาดผ่านผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ  คาดการณ์:... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,170 สภาพอากาศวันนี้ : อิทธิพลของร่องมรสุมทำให้มีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดการณ์: ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,370 สภาพอากาศวันนี้ : อิทธิพลของร่องมรสุมทำให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง คาดการณ์: ในช่วงวันที่ 6–8... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,087 สภาพอากาศวันนี้ : อิทธิพลของร่องมรสุมทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  คาดการณ์: ในช่วงวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,083 สภาพอากาศวันนี้ : อิทธิพลของร่องมรสุมทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งภาคตะวันออก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,089 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออก มีฝนตกหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,290 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงสูงสุดที่ผ่านมารายภาค... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,032 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักมากบริเวณ ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,022 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,010 ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,473 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา... อ่านต่อ