ประมงสมุทรสาคร

ดูแล้ว: 661 มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19  แก่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 นายชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 474 ศรชล.บูรณาการร่วมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ จัดชุดตรวจหาเชื้อโควิดฯผ่านวิธี RT-PCR ให้กับกลุ่มแรงงานเรือประมงพาณิชย์ใน จ.สมุทรสาคร ช่วง 25-26 ธ.ค. เผย! ไม่พบผู้ติดเชื้อฯสักคน รายงานข่าว ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว