ประชุมผู้ถือหุ้น

ดูแล้ว: 537 BAM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี’64 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.5125 บาทต่อหุ้น นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 593 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,200 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติชื่อธนาคารใหม่ “ทีเอ็มบีธนชาต” (ttb)ตอกย้ำความแกร่งและน่าเชื่อถือ ประสานจุดแข็งของสองธนาคาร มุ่งเดินหน้าสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้คนไทย ดร. เอกนิติ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 620 บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) แจ้งเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  เป็นวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 821 ทีเอ็มบีและธนชาต ประกาศ 6 แนวทางปฏิบัติ การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 998 ก.ล.ต. ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-meeting และขอให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนพิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 992 ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 12 เมษายน 2564 หลังโควิค-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,350 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญถือหุ้นครั้งที่ 27 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,181 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคทีซีปี 2564 เคาะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.88 บาท และอนุมัติซื้อหุ้นเคทีบี ลีสซิ่ง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 996 ธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 8 เม.ย.นี้ จำกัดจำนวนผู้ถือหุ้นร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,567 โออาร์ แจ้ง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรการโควิด – 19 ไม่เกิน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,456 บอร์ดเคทีซีมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของเคทีบี ลีสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ในสัดส่วน 75.05% จากธนาคารกรุงไทย มูลค่าการลงทุน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 833 ก.ล.ต. ขยายมาตรการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2564 ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19  และเพิ่มมาตรการค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้าน... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว