ประกันโรคเบาหวาน

ดูแล้ว: 1,030 จากสถิติทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานถึง 463 ล้านคน และในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ... อ่านต่อ