ปปง.

ดูแล้ว: 1,246 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้บริการแสดงตัวตนในการฝากเงินสดผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM , ADM ,... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,331 ตามที่มีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน รวมถึงการหลอกลวงทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อส่งผ่านไปยังผู้กระทำผิด โดยไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินและไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 951 ยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนไทยเทียบเท่าสากลเพื่อป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นาย รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 861 ทะลุเป้า! ยอดประมูลทรัพย์ยึดผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมธนารักษ์ ช่วงปิดประมูลหลังเที่ยง 14 มิ.ย. พุ่งกว่า 300... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 755 ปปง. โชว์ผลงาน 5 ปี สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำความผิด รวมกว่า 47,000... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,353 สมาคมธนาคารไทยยืนยันทุกธนาคารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ตามที่ปรากฎรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,225 ธปท. ระบุสถาบันการเงินไทยมีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมาย ปปง. อย่างเคร่งครัด  ส่วนกรณี 4 สถาบันการเงินของไทยขอให้รอการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน... อ่านต่อ