Fri. Oct 23rd, 2020

ปตท.

ดูแล้ว: 1,778 ความคืบหน้าเหตุท่อก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ บริเวณตรงข้ามวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ถนนเทพราช – ลาดกระบัง ต.คลองสวน  อ.บางบ่อ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,561 ปตท. เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ก๊าซฯ รั่ว บริเวณตรงข้ามวัดเปร็งราษฎร์บำรุงถนน เทพราช – ลาดกระบัง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,464 ปตท. จับมือภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ขับเคลื่อน ไฮโดรเจน สู่พลังงานทางเลือกแห่งอนาคตของประเทศไทย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 622 วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,676 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,573 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,682 กลุ่ม ปตท. Restart Thailand สนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจไทย จัดซื้อแพคเกจโรงแรม ทั่วประเทศ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,694 กลุ่ม ปตท. เปิดตัว “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของไทย นำร่องผลิตไฟป้อนบริษัทในเครือ เผย... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,690 ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,684 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,118 ด้วยความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ลดรายจ่ายพลังงานให้ 794 ครัวเรือน ลดน้ำเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักและผลิตใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพที่ตนมีบนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... อ่านต่อ