Sun. Jan 17th, 2021

ปตท.

ดูแล้ว: 1,557 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,558 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,568 ปตท. ยันราคา Spot LNG เพิ่มสูง เนื่องจากภูมิภาคเอเชียเหนือมีอากาศหนาวเย็น ทำให้มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,667 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,557 ปตท. มอบเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.บางบ่อ และเครื่องแบบข้าราชการตำรวจแก่ สถานีตำรวจภูธรเปร็ง จ.สมุทรปราการ นายอรรถพล... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,463 ปตท. จับมือ กนอ. พัฒนาธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนการใช้ระบบหุ่นยนต์-อัตโนมัติ เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,573 กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล จัดงาน PTT Group CG... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,562 ปตท. เร่งช่วยชาวสมุทรสาครควบคุม COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 607 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,460 โออาร์ จัดทำถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร รับมอบถุงยังชีพจำนวน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,709 ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้ “วิถีชีวิตใหม่” หรือที่เรียกกันว่า “นิวนอร์มอล” (New Normal) ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ของโลก หลายต่อหลายบริษัทต้องประกาศปิดตัวเป็นจำนวนมาก... อ่านต่อ