บางจาก

ดูแล้ว: 1,568 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,593 บางจาก  ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งรถดับเพลิง และรถบรรจุโฟมดับเพลิง ร่วมระงับเหตุไฟไหม้ โรงงานหมิงตี้ จ.สมุทรปราการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,583 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,579 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,557 บางจาก ปันน้ำใจ มอบเครื่องวัดความดันแก่ศูนย์ฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข นางกลอยตา ณ ถลาง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,561 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,573 ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,563 บางจาก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและกำลังขาดแคลน แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท... อ่านต่อ