บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

ดูแล้ว: 1,008 บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW เตรียมเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ 2 ชุด อายุ 2 ปี กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25 – 5.35% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว