นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ

ดูแล้ว: 1,212 GC Group จับมือขับเคลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดรับกับแนวทางของ... อ่านต่อ