นายอนุชา บูรพชัยศรี

ดูแล้ว: 986 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีความร่วมมือด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย-จีน เติบโตต่อเนื่อง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 926 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้มความร่วมมือไทย – จีน พัฒนาเส้นทางขนส่งทางเรือ จากไทยไปจ้านเจียง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,383 โฆษกรัฐบาลเผย ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปี 2565 อยู่ในระดับดีทุกภาค สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ซึ่งจะได้นำผลการศึกษามาพัฒนาการทำงานเพื่อเกษตรกร นายอนุชา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,115 ครม. รับทราบการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามแนวทางที่ประชุมบอร์ด กพอ. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,150 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมการจัดการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ประสบผลสำเร็จ ตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการค้า... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,008 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เชื่อมั่นฐานะการเงิน การคลังไทยแข็งแกร่ง 8 เดือนแรกปีงบฯ 2566... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 973 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีตัวเลขนักท่องเที่ยวปี 2566 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เชื่อมั่นนักท่องเที่ยวมาไทยตามคาดการณ์ 25... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,304 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ร่วมยินดีกับร้านอาหารไทย ติดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก The World’s 50... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,055 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีรัฐบาลขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได้แล้วกว่า 90% เตรียมความพร้อมส่งออกยางพาราไทยสู่ตลาด EU นายอนุชา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,295 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯยินดี ซอยรมณีย์ ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดอันดับที่ 19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,164 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีไทยติดอันดับ 2 ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจาก Agoda ส่วนกรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว