นายอนุกูล ปีดแก้ว

ดูแล้ว: 988 คณะกรรมการสรรหาฯ เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ภายหลังการรับสมัครสิ้นสุดแล้ว นายอนุกูล ปีดแก้ว... อ่านต่อ