นายสุวรรณ แทนสถิตย์

ดูแล้ว: 1,067 ธนาคารกรุงเทพ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ ตามการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 129 ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนมาตรการเพิ่มเติมจาก ธปท. เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME ทั้งเงินกู้เสริมสภาพคล่อง และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย... อ่านต่อ