นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูนสุข

ดูแล้ว: 1,739 กำลังเป็นรูปเป็นร่างเรื่อยๆ สำหรับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น... อ่านต่อ