นายสุภาษิต ศุภวุฒิ

ดูแล้ว: 922 ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เสริมแกร่งเกษตรกรหัวขบวนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจผ่านโมเดล D&MBA การออกแบบ – การจัดการเชิงพื้นที่ เติมความรู้จัดสรรกระบวนการผลิต... อ่านต่อ