นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ดูแล้ว: 1,651 กบง. สั่งปรับสเปคน้ำดีเซลเหลือบี 7 ชนิดเดียว  ดูแลค่าการตลาด ไม่เกิน 1.40... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,569 สุพัฒนพงษ์  แจง ใช้รถทหารมาช่วยขนส่ง แทนรถบรรทุก ถือเป็นแผนสำรอง  ยันตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 30... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,568 สุพัฒนพงษ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามความสำเร็จ 2 โครงการด้านพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก นายสุพัฒนพงษ์... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,571 กพช. เห็นชอบลดเงินส่งเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.05 บาทต่อลิตร ทบทวนแผนรองรับวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง และขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว เมื่อ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 893 “รองฯสุพัฒนพงษ์” นำทีมประชุมบอร์ด PPP ด้าน เลขาบอร์ด “ปานทิพย์ ศรีพิมล” เผย! ที่ประชุมฯเห็นชอบการนำข้อตกลงคุณธรรม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,588 ก.พลังงาน – ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ผนึกกำลังปลุกคนไทยร่วมปลูกป่า 1 ล้านไร่ หนุนไทยมุ่งสู่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,581 กบง. มีมติใช้เงินกองทุนน้ำมัน และกู้เงิน อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,562 “สุพัฒนพงษ์” ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบน้ำมัน 3,000 ลิตร สนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,632 “สุพัฒนพงษ์” นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯพร้อม กฟผ. ลงพื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,573 กบง. ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ลดราคาดีเซลบี 7 ลง 1 บาทปรับสเปคน้ำมันดีเซลเป็นบี... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,571 กบง. มีมติใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 3000 ล้านบาท ตรึงราคาดีเซลให้อยู่ที่ 28.29 บาท... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,587 “สุพัฒนพงษ์” นำทีมผู้บริหาร กระทรวงพลังงาน และกฟผ.  ลงพื้นที่ จังหวัดลพบุรี มอบถุงยังชีพ... อ่านต่อ