นายสรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์

ดูแล้ว: 1,399 “สร้างอนาคตไทย”ชี้รัฐกระตุ้นท่องเที่ยวผิดทาง ควรดูแลผู้ประกอบการ SME เสนอโมเดลกระจายประโยชน์ให้รายย่อย-ชุมชน พรรคสร้างอนาคตไทย ชี้มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกัน”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,457 พรรคสร้างอนาคตไทยตั้ง 7 ประธานขับเคลื่อนงาน 7 ด้าน ครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว